STYRET i 2021

Under ser dere hvem som sitter i klubbstyret i 2021.

Klubbstyret i 2021:

Leder                          Freddy Iversen    

Kasserer                     Birgit Stenseng     

Sekretær                    Ellen Kristin Berg-Hansen

Styremedlem              Liv Helen Solheim

Styremedlem              Jack Eirik Nilsen

1. Vara til styret          Wenche Borg      

2. Vara til styret          Veronika Storvik        

Materialforv.                Kai Helland