STYRET i 2023

Under ser dere hvem som sitter i klubbstyret i 2023.

Klubbstyret i 2021:

Leder                         Werner Eivik   

Kasserer                     Birgit Stenseng     

Sekretær                    Ellen Kristin Berg-Hansen

Styremedlem              Knut Gunnar Thindberg

Styremedlem              Marita Helland

1. Vara til styret          Wenche Borg      

2. Vara til styret          Veronika Storvik

Andre verv som ble valgt:        

Materialforv.                Kai Helland

Valgkomite                   Roy Arne Westermann og Jack Eirik Nilsen

Revisorer                      Alf Roald Larsen og Inge Hansen