w

STYRET FRAM TIL ÅRSMØTE 2020

Under ser dere hvem som sitter i klubbstyret, samt medlemmer av div. komiteer.

01.05.201909:02 Kjøpsvik Bluesklubb

Styret i klubben:

Leder:           Inge G. Hansen      (gjenstår 1 år)

Kasserer         Birgit Stenseng     (valgt for 2 år)

Sekretær         Roy Arne Westermann (Gjenstår 1 år)

Styremedlem A    Jack-Eirik Nilsen   (Gjenstår 1 år)

Styremedlem B    Viggo Vikholt       (valgt for 2 år)

Vara 1           Kai Helland         (valgt for 1 år)

Vara 2           Wenche Borg         (valgt for 1 år)

Materialforv.    Kai Helland         (valgt for 1 år)

Valgkomitè       Veronika Storvik    (valgt for 1 år)

Valgkomitè       Knut G. Thindberg   (valgt for 1 år)

 

Revisor 1        Cille Skogvoll      (valgt for 1 år)

Revisor 2      Alf Roald Larsen    (valgt for 1 år)