w

OBS ! NY DATO !! ÅRSMØTE KJØPSVIK BLUESKLUBB

Kjøpsvik bluesklubb avholder årsmøte i klubbkontoret, Rognalleen 1, onsdag 3. april, kl. 17:00.
Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 15. mars.
Forslag skal være skriftlig og sendes til post@kjblues.no

09.12.201808:55 Kjøpsvik Bluesklubb