Nytt styre i Kjøpsvik bluesklubb

Kjøpsvik bluesklubb har avholdt årsmøte på Goplass1 den 6. februar 2023 og det er valgt nytt styre i klubben.

Klubben har hatt liten eller ingen aktivitet i 2020 og forholdene rundt corona og smitteregler har ført til avlyst Sementblues festival i 2021. Klubben hadde 20 års jubileum i 2020, men det ble ikke markert med bakgrunn i coronaproblematikken.

Det er avviklet årsmøte i Kjøpsvik bluesklubb den 6. februar 2023 og det er valgt nytt styre i klubben. Det nye styret skal se på muligheter for mer aktivitet, samt å få Sementbluesfestivalen på bena igjen. Det nye styret ser slik ut:

Leder                          Werner Eivik    

Kasserer                     Birgit Stenseng     

Sekretær                    Ellen Kristin Berg-Hansen

Styremedlem              Knut Gunnar Thindberg

Styremedlem              Marita Helland

1. Vara til styret          Wenche Borg      

2. Vara til styret          Veronika Storvik        

Til andre verv ble valgt:

Materialforvalter          Kai Helland

Valgkomite                   Roy Arne Westermann og Jack Eirik Nilsen

Revisorer                      Alf Roald Larsen og Inge Hansen