Nytt styre i Kjøpsvik bluesklubb

Kjøpsvik bluesklubb har avholdt årsmøte og det er valgt nytt styre i klubben.

Klubben har hatt liten eller ingen aktivitet i 2020 og forholdene rundt corona og smitteregler har ført til avlyst Sementblues festival i 2021. Klubben hadde 20 års jubileum i 2020, men det ble ikke markert med bakgrunn i coronaproblematikken.

Det er avviklet årsmøte i Kjøpsvik bluesklubb den 8. mars og det er valgt nytt styre i klubben som vil se på muligheten for å markere jubileet til sommeren eller høsten. Det nye styret ser slik ut:

Leder                          Freddy Iversen    

Kasserer                     Birgit Stenseng     

Sekretær                    Ellen Kristin Berg-Hansen

Styremedlem              Liv Helen Solheim

Styremedlem              Jack Eirik Nilsen

1. Vara til styret          Wenche Borg      

2. Vara til styret          Veronika Storvik        

Materialforv.                Kai Helland