Nytt styre i Kjøpsvik bluesklubb

Kjøpsvik bluesklubb har avholdt årsmøte og det er valgt nytt styre i klubben.

14.03.202117:35 Kjøpsvik Bluesklubb

Klubben har hatt liten eller ingen aktivitet i 2020 og forholdene rundt corona og smitteregler har ført til avlyst Sementblues festival i 2021. Klubben hadde 20 års jubileum i 2020, men det ble ikke markert med bakgrunn i coronaproblematikken.

Det er avviklet årsmøte i Kjøpsvik bluesklubb den 8. mars og det er valgt nytt styre i klubben som vil se på muligheten for å markere jubileet til sommeren eller høsten. Det nye styret ser slik ut:

Leder                          Freddy Iversen    

Kasserer                     Birgit Stenseng     

Sekretær                    ..Mangler..

Styremedlem              Liv Helen Solheim

Styremedlem              Jack Eirik Nilsen

1. Vara til styret          Wenche Borg      

2. Vara til styret          Veronika Storvik        

Materialforv.                Kai Helland 

, click to open in lightbox