OBS ! NY DATO ! ÅRSMØTE I KJØPSVIK BLUESKLUBB

Det skal avvikles årsmøte i Kjøpsvik bluesklubb i Kjøpsvik kulturhus,MANdag den 4. april kl. 18:00 !

13.03.202220:09 Kjøpsvik Bluesklubb

Årsmøtet skal avvikles og sakslisten består av vanige årsmøtesaker, samt innkomne saker :

  1.  Åpning av møtet
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Konstituering
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Valg av to til å godkjenne protokollen

4. Årsberetning

5. Regnskap 2020

  • Revisors kommentarer

6. Budsjett

7. Innkomne forslag

8. Valg

 SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET AV ÅRSMØTET MÅ SENDES INN SNAREST OG I GOD TID FØR MØTET !