ÅRSMØTE I KJØPSVIK BLUESKLUBB

ÅRSMØTE AVVIKLES DEN 6. FEBRUAR KL 18:00 I KJØPSVIK KULTURHUS.

VANLIGE ÅRSMØTESAKER.

SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET AV ÅRSMØTET MÅ VÆRE STYRET I HENDE 14 DAGER FØR MØTET.

SAKER KAN SENDES TIL: ekb68@hotmail.com