Konsertprogram

2020 er preget av koronarestriksjoner og aktiviteten er naturlig nok på et lavmål.

Program